donderdag 17 februari 2011

Uncle Bill

Het bericht dat uncle Bill was overleden kwam niet geheel onverwacht. In feite tijdens onze ontmoeting bij Dolly vormde uncle Bill een belangrijk onderwerp voor de conversatie. Uncle Bill was een oom van Betty, getrouwd met zuster Rita van haar moeder. Bill was dan ook niet jong meer, al is me niet duidelijk geworden of hij nu 90 of 91 was geworden en hij was de laatste twee jaar niet veel meer waard. Betty's moeder had nog een broer Frank een van die mensen die niet kapot lijken te kunnen. Frank was ook getrouwd met een Rita, dat om het verhaal overzichtelijker te maken. Frank was met Bill en de beide Rita's per auto van Philadelphia naar West Palm Beach gereden Frank toen 92 of 93 had het hele stuk alleen gereden. Als hij het nu niet deed, kwam het er niet meer van vreesde hij.
Het bericht dat Bill was overleden kwam gisteravond. Het leidde meteen tot een hoop gebel en geregel want Betty en Dolly zouden naar de begrafenis gaan. Die zou op zaterdag zijn, met de mogelijkheid van afscheid nemen op vrijdagavond. Betty en Dolly zouden op donderdag naar Philadelphia vliegen en maandag weer terug komen.
Maar toen Anneke en ik vanmiddag weer thuiskwamen van wat boodschappen bleek dat de begrafenis pas maandag zou zijn. Betty slaagde er in alle boekingen weer ongedaan te maken en nieuwe te maken, maar nu voor een vertrek hier op zaterdag en een terugkomst op dinsdag. En dat zonder extra kosten.

Geen opmerkingen: