zondag 18 maart 2012

wormen

Tussen het kasteel in Esquelbecq en de Rue des Chaines ligt een miniatuurpark annex klootschietbaapn dat in de afgelopen jaren flink. Is opgeknapt. Er loopt nu een geasfalteerd wandelpad, waarlangs je op de markt kunt komen. Vanmorgen lagen op dat pad veel wormen. Een gevolg van de regen in de afgelopen nacht. Nu zal dat niemand verwonderen. Hdt is een bekend verschijnsel dat wormen door de regen naar boven komen. Maar waarom eigenlijk. Vluchten ze voor het water, worden ze door de waterdruk omhoog gestuwd?
Wormen zijn wonderlijke dieren. Wouter die bij gereedmaken terreinen werkte vertelde wel dat hij eens veel moeite had gehad om een voetbalveldje van gras te voorzien omdat in de grond de verkeerde soort wormen zat. De wormen ploegden het veld voortdurend om.
Wat me van de wormen op het asfalt onder me opviel was dat ze zover van de rand lagen. Hadden ze zover gekropen? Waren ze door de regen weggespoeld? Ze lagen er nu bij of ze op sterven na dood waren. Hun situatie leek hachelijke. Toen ik terug kwam van de bakker waren er al heel wat minder. Vermoedelijk was een deel al opgegeten door de vogels. Die zullen wel blij geweest zijn met de schoongewassen maaltijd.