donderdag 27 augustus 2015

Professioneel

De Stem had ongetwijfeld gelijk. Van de zes voorgedragen wethouders voor het nieuwe college heeft er maar één een aantal jaren ervaring als wethouder. Van de overige vijf is er een die anderhalf jaar als wethouder achter de rug heeft en zijn er vier die als bestuurlijk debutant aantreden. Van dat alles was niet veel te merken bij de presentatie van het bestuursakkoord van de politieke partij die nu nieuw in het college kwam na anderhalf jaar in de oppositie te hebben gezeten. In het betoog van de presentator, sinds drie maanden fractievoorzitter, kwam regelmatig het woord professioneel voor. Het was mij niet goed duidelijk wat nu professioneel was, nog minder wat met professioneel wordt bedoeld. Vermoedelijk niet veel meer dan dat hij vond dat het goed was gegaan. Want wat wordt anders bedoeld met een bestuursakkoord dat professioneel tot stand is gekomen? Het is duidelijk dat de leden van het college, ook wanneer ze geen enkele bestuurlijke ervaring hebben als professionele bestuurders moeten worden aangemerkt, tenminste als professioneel iets te maken heeft met het feit dat ze ergens hun beroep, hun professie van maken. Ik denk altijd dat een professionele bestuurder iemand is die betaald wordt voor het werk dat hij als bestuurder doet.
Toch heb ik het gevoel dat professioneel in de huidige wereld een zelfde lading heeft als wetenschappelijk. Het zegt niets maar het geeft minstens het goede gevoel dat het verantwoord is. In die zin kan ik nog wel leven met een professioneel proces.
Lastiger wordt het als men gaat praten over een professionele transparante overheid.  Wat zou ik me daar nu bij moeten voorstellen? Neem nu het begrip overheid. Mijn indruk is dat bij het woord overheid weer alle mogelijke organen en diensten op een hoop worden gegooid. Als ik tegen mijn buurman zeg: de overheid zegt dat je voor je winkel geen terrasje mag aanleggen zonder vergunning, wie is dan de overheid? Er is een redelijke kans dat mijn buurman denkt aan ambtenaren die regels hanteren - zo niet maken. En als een politieke partij roept wij willen een professionele overheid, waar hebben ze het dan over? Gaat het dan over het lokale of het provinciale bestuur, of worden daar de gemeentelijke diensten ook in mee genomen?
Misschien is het wel geen echt probleem want als ik het betoog volg is er niemand in de redelijk goed gevulde zaal die er op aanslaat. Ook niet als het gaat over een transparante overheid. Iedereen heeft blijkbaar het gevoel: transparant dat zal wel goed zijn. Betekent transparant niet zo iets als doorzichtig. Nou een doorzichtige overheid daar zijn we eigenlijk als vanzelfsprekend voor. Maar wanneer is een overheid doorzichtig? En als we het hebben over een professionele transparante overheid, slaat dat professionele dan op transparante of op overheid? Professioneel transparant, dat moet wel goed zijn. Niemand die zich daar een buil aan kan vallen.
Het programma sluit grotendeels aan bij dat wat het demissionaire college heeft gedaan, uiteindelijk was het programma van dat college niet zo slecht. We kunnen zelfs een succesje boeken door de lasten te verlichten, wat minder OZB, maar zeker kunnen we vooruit met de nieuwe Mark en de verdere verbetering van de Aa of Weerijs. Misschien kan de Mark in de binnenstad wel verdiept worden en kan er een aanlegsteiger komen. En wellicht komt er wel een oplossing voor het parkeerterrein van Mols.
Het nieuws van de afgelopen weken, eigenlijk de gehele periode van de onderhandelingen over dit nieuwe bestuursakkoord zijn gevuld met beelden van stromen asielzoekers, ze veroorzaken moeilijkheden in Calais, ze steken de grens over in Hongarije, en de verwachting is dat er wel 800 000 in Duitsland zullen binnentrekken. Er zal een nieuw aanmeldcentrum komen in Gilze-Rijen. Maar deze problematiek, waarvan te voorzien is dat hij de komende jaren de bestuurlijke agenda zal bepalen vindt geen weerklank in het bestuursakkoord voor de komende twee jaar van professionele transparante overheid.
In Breda brengt men de Aa of Weerijs op diepte, maar denkt men niet na over de gevolgen van de aanzwellende stroom asielzoekers.
   

vrijdag 14 augustus 2015

Afval: gescheiden of samen

Het is alweer een paar weken geleden dat we besloten onze reis naar Esquelbecq via Oostende te laten lopen. Het leek een geschikte plaats om even te lunchen. We vonden een parkeerplaats tussen het centrum en de haven, een groot terrein waar ampel ruimte was. Het terrein vlak voor het station maakte een beetje desolate indruk.
We liepen het parkeer terrein af via de route die onze auto ook had genomen. Voordat we neerstreken bij een veelbelovend, maar achteraf gezien wel wat duur restaurant, liepen we het grote plein rond waar ook de kerk stond. Die was op dit uur gesloten, het was uiteindelijk lunchtijd.
Na de lunch iepen we terug naar onze auto. Aangezien we een slagboom hadden moeten passeren en een parkeerkaartje hadden mee gekregen zochten we naar betaalautomaat. Die vonden we gemakkelijk doordat we een iets andere route naar de parkeerplaats volgden. Toen we ons omkeerden stonden voor wat we op de eerste foto hebben vastgelegd; een wat ongebruikelijke scheiding van afval: niet naar soort afval maar naar de herkomst, personeel of niet. Toch een vorm van discriminatie? Hoewel?

Ik heb al vaker betoogd dat men in Frankrijk iets gemakkelijker is met de scheiding tussen heren en dames toiletten dan in Nederland. Vaak treft men in Frankrijk maar een toilet, waar mannen en vrouwen beiden gebruik van maken - maar dat men thuis ook toch?
Toch was ik nog niet eerder deze mededeling tegen gekomen in het bordje op de deur naar de toiletten: Toilettes mixtes. Ook een vorm van afvalverwerking, maar zeker geen discriminatie.
Dit was in St. Omer, in een grote brasserie schuin tegenover het oude gemeentehuis.