zondag 28 februari 2010

Regelgeving 2

Het zou - in aansluiting op mijn vorige bericht - een waar genot zijn als één kabinet of één gemeenteraad na de verkiezingen besloot een bestuursperiode geen nieuw beleid toe te voegen. Er is beleid genoeg. Het zal wel niet gebeuren. Nieuw of aanvullend beleid eist regels en regels vragen om handhaving. Handhaven kost geld, ambtenaren, kantoren en wat daar allemaal bijhoort. Hoe minder regels hoe gemakkelijker te handhaven. Ik durf de stelling aan dat het gemakkelijkst te handhaven zijn die regels die er niet zijn. Voor een extreem voorbeeld als er geen maximum snelheid bestaat op de snelweg zal er niemand zijn die de maximum snelheid overtreedt. Handhaven kost dan niets. Laat ik duidelijk zijn: ik pleit er niet voor om de snelheidslimiet af te schaffen. Het gaat om het principe: als er geen regel is kun je hem niet overtreden en valt er niets te handhaven. Zijn er regels die we zonder problemen af kunnen schaffen?
We moeten ons realiseren dat er in de Nederlandse regelgeving twee principes een belangrijke rol spelen: het ene is gelijkberechtiging of wel: gelijke monniken gelijke kappen. Het andere is het draagkracht principe: de sterkste schouders de zwaarste lasten. Laat ik me even beperken tot het draagkrachtprincipe. Hoewel het alleszins redelijk klinkt is het louter van draagkracht koppelen aan de hoogte van het inkomen grote onzin en de bron voor veel nutteloze en nodeloze regelgeving. Draagkracht is niet - althans zeker niet in de eerste plaats een kwestie van hoveelheid geld maar een kwestie van hoe men met zijn geld omgaat of kan omgaan. Laten we om de gedachten te bepalen eens kijken naar een tweetal problemen die al lange tijd de gemoederen bezig houden. Het gebrek aan betaalbare woningen en de hoogte van de uitkeringen. En laten we dan tevens constateren dat als iemand met een uitkering gaat samenwonen met iemand anders met een inkomen hij (of zij) gestraft wordt voor het doelmatig gebruik van de beschikbare woningvoorraad en op zijn of haar uitkering gekort wordt. Het handhaven van het draagkracht principe in deze situaties nodigt uit tot overtreding van de regels en roept een onnodig groot ambtenaren apparaat in het leven voor controle en handhaving. Kort mensen niet op hun uitkering omdat ze gaan samenwonen (afschaffen van de regel) dan is het handhaven er van een stuk eenvoudiger.

Regelgeving

De verkiezingen naderen en ik denk niet dat ik in staat ben de uitkomst op enigerlei wijze te beïnvloeden. Maar de verschillende partijen die zich opmaken voor de strijd praten allemaal over de noodzaak om in de komende bestuursperiode te bezuinigen of op een andere manier te zorgen dat de tering en de nering van de overheid wat dichter bij elkaar komen. Dus hoe bezuinig je op de overheid? Een probleem dat al generaties van deskundigen heeft bezig gehouden. De eerste en de gemakkelijkste manier is dan om het aantal ambtenaren te verminderen. Ook dat heeft men al sinds jaar en dag geprobeerd, maar met een uiterst gering resultaat. Een belangrijke factor is dat iedere overheid beleidgeil lijkt te zijn. Er is geen regering, geen kabinet, geen gemeenteraad en geen college dat niet onmiddellijk na aanstelling probeert beleidsvoornemens te uiten en te realiseren. Een volledig funest mechanisme.

dinsdag 2 februari 2010

De winter duurt al te lang

Officieel behoort februari tot de wintermaanden. Maar als de winter een aantal weken heeft geduurd hoeven we wat mij betreft niet te wachten tot er een record aantal winterse dagen is geweest om het voorjaar te verwelkomen. Ik ben nooit zo'n liefhebber geweest van sneeuw en de afgelopen weken herhaalden de sneeuwbuien zichzelf wel erg vaak. En vanuit mijn standpunt gezien zitten we nog gunstig in West-Brabant. Meer naar het oosten en noorden moet het kouder en witter zijn. Sinds we tegen het "constructiefoutje" zijn aangelopen voel ik me ook niet erg gerust als het vriest. Ik moet regelmatig het dak op om te controleren of zich nieuwe ijspegels hebben gevormd.
Gelukkig: gisteren en vandaag was in ieder geval overdag de temperatuur aanzienlijk boven nul. Zou het voorjaar nu snel komen? Na de carnaval zei Benna optimistisch. Dat is volgende week. Maar dit jaar krijgt het carnavalsweekend een wat ander, maar wel degelijk feestelijk tintje.