vrijdag 12 maart 2010

Democratie en zo

Van Mierlo is dood. Daarmee verdwijnt een van de weinigen die zich druk maakte over de democratie en deszelfs teloorgang of ondermijning of hoe u het verder ook wilt formuleren. Want onze democratie wordt voortdurend bedreigd. O, op goede gronden, dat wel. Denk bijv. aan het gemak waarmee wij voortdurende inbreuken op onze vrijheid accepteren door incidenten te hanteren als handvat voor algemene regelgeving. Maar ik wil het daar even niet over hebben.
Hoe alert is D66 nu? Ik denk aan de manier waarop de grootmachten op software en computer gebied - zoals Microsoft en Google - onze gegevens verzamelen en ons gedrag controleren. In Linux Planète van februari las ik over de 7 zonden van commerciële software en dan met name Microsoft Windows alle computer gebruikers aantast door: zich op te dringen in het privé leven, de opvoeding te vervuilen, de gebruikers op te sluiten, zich niet te houden aan de normen, misbruik makend van hun monopolie positie, door digitale sleutels DRM aan te brengen en de veiligheid van hun gebruikers in gevaar te brengen. Deze zaken zijn door de Free Software Foundation, neergelegd in een brief en al reeds verstuurd aan de top 500 uit Fortune.
Ik hoef hier niet al te uitgebreid bij stil te staan. Het is bekend dat het ook in Nederland moeite kost om een computer te kopen die niet al bij voorbaat een voor geïnstalleerde versie van MS Windows bevat, dat de computer daardoor al zo'n € 100 duurder is dan nodig, dat een DVD met Windows slechts op één computer kan worden geïnstalleerd, enz.
Hoe staat D66 hier eigenlijk tegenover? Tot dusver heb ik zeker in Breda nog niemand enige actie zien of horen ondernemen om de open software te propageren en te gebruiken, hoewel dat officieel beleid van onze overheid is.
Nog even een voorbeeld van het misbruik dat Microsoft Windows maakt van zijn monopolie positie: Zo nu en dan komt men iemand tegen die OpenOffice gebruikt, maar het open-document-format wordt nog steeds niet ondersteund door MS-Office. De gebruiker van OpenOffice doet er dan ook nog steeds goed aan alle documenten die hij naar anderen stuurt om te zetten in MS formaat. (N.B. OpenOffice is gratis en heeft dezelfde mogelijkheden als MsOffice dat tegen een prijs van € 155, vooraf geïnstalleerd wordt; als u het als afzonderlijk pakket koopt betaalt u bijna € 400).
(N.B. dit blog draait onder Google!)